π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π• on RolePlayer.me - m.roleplayer.me/1787008 π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•
you wanna pass on through? you wanna stay a while? great. what’s mine is yours, but it is MINE. my home, my family, my rules….. and I’m NOT the prince of the quarter, friend. i’m the king. show my some respect!

Male
116 years old

Last Login:
June 03 2022

View: Photos | Blog

   Contacting π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•

 RP URL: 
     π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•'s Details
Member Since:May 26, 2022π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•'s Latest Blog Post  [Subscribe to this Blog]

[View All Blog Posts]

   π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•'s Blurbs
About me:
Who I'd like to meet:

   π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•'s Friend Space
π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π• has 11 friends.
RolePlayer
π•‚π•šπ•Ÿπ•˜ π•žπ•’π•£π•”π•–π•'s Friends Comments
Displaying 0 of 0 comments (View All | Add Comment)
Add Comment